poniedziałek, 17 września 2007

Rozszerzenie Social Media do FF2 - The 'Social Media for Firefox' Extension


Cool tool that uses API's to scan Digg, Reddit, Del.icio.us and others to helps you find stories becoming popular on one site so you can be the first to submit them at another. Saw it this morning and tried it out - definitely saves time! (Read related post on Mashable.com)

Świetne
rozszerzenie do przeglądarki Firefox 2, pozwalające na kontrolę dodawania stron i wpisów do największych witryn społecznościowych Digg.com, Reddit.com, StumbleUpon i Del.icio.us. Funkcje rozszerzenia są bardzo zadowalające. Zostaniemy poinformowani ile razy dana strona została dodana do wymienionych witryn, możemy zapisać nasz wybór, skomentować i przesłać do swojego blogu (np. za pomocą funkcji oferowanej przez Digg). Wygodne jest to, że witryny społecznościowe otwierają się w osobnym oknie, a więc nie demolują nam sesji, którą możemy kontynuować, po załatwieniu naszych spraw na przywołanych witrynach.
Przeczytaj odpowiedni post na Mashable.com.

read more | digg story

Brak komentarzy: