czwartek, 22 listopada 2007

Paris Hilton - Google Video


By the way: Paris Hilton's Videos - Search results. Take it easy... .

Wyniki wyszukiwania w Google Video hasła "Paris Hilton" mają wprawdzie trochę wspólnego z zagadnieniami Web 2.0 czyli z tematem tego bloga, ale jednak - powiedzmy sobie szczerze - znalazły się tu nader przypadkowo. Nie miejcie do mnie pretensji - tak wyszło.


read more | digg story

Brak komentarzy: