sobota, 27 października 2007

Wyszukiwarki i Katalogi dla naszych blogów - Search Engines and Directories


"Search, the holy grail that pushed Google into global Internet domination, is still coveted by many. The fact that most users don’t even consider switching Google for anything else doesn’t mean that there’s no innovation going on in the field of search. Quite the contrary; which can also be seen from the list below."

Dodawanie blogów do wyszukiwarek (nie wszystko kończy się na Google) i do katalogów (patrz post poniżej należy przyjąć jako czynność konieczną każdego autora strony chyba, że wystarczy mu odbiór jego twórczości przez najbliższą rodzinę i kilkoro znajomych. Lista, propagowanego przeze mnie Mashable.com doskonale pomoże nam w dopełnieniu obowiązku udostępnienia blogu licznym odbiorcom.


read more | digg story

Brak komentarzy: