sobota, 30 czerwca 2007

Tworzymy sondaże


Life Rocks 2.0 said:
"Polls are always a good way to know the opinion of readers. Most of us have participated in polls on websites and blogs. A poll allows you to ask your website visitors or email respondents a question for which you will give them a series of answers to choose from".

Sondaże mogą nieźle ożywić naszego bloga, pod warunkiem, że są pomysłowo skomponowane. Warto włożyć zapał w tworzenie pytań i zestawu odpowiedzi, aby nieco uaktywnić czytelników. Cytowany wyżej ważny blog profesjonalny o narzędziach Web 2.0 w bardzo istotnej nocie prezentuje pięć witryn, oferujących możliwość skonstruowania przez użytkowników sondaży czy ankiet. Przy okazji można się intelektualnie wyżyć, zapewniając gościom zabawę.Powered by ScribeFire.

Brak komentarzy: