sobota, 12 maja 2007

Projekty dot. blogowania

Gmail - Daily Blog Tips

"Top 5 Group Writing Project

Posted: 11 May 2007 11:42 AM CDT

Problogger.net is running a group writing project titled “Top 5”. Basically participants needed to write a post around the “Top 5” subject. There were over 500 submissions, and below you will find the ones that were talking about blogging:(...)"
Read more, click the link below

© Daily Blog Tips - visit the site for more blog tips!Warto sprawdzić wszystkie pomysły, które mogą pomóc autorom blogów w opracowywaniu zawartości swoich stron. Bardzo dobry blog DailyBlogTips.com podaje nam cenne informacje na ten i inne tematy, związane z pisaniem bloga i jego umieszczaniem w obrocie internetowym. Zajmiemy się tymi propozycjami i projektami w kolejnych wpisach.

Powered by ScribeFire.

Brak komentarzy: